Rreth 90 % e klientëve që kontaktojnë “Kujdesin ndaj Klientit TiBO” zbulojnë se kanë problem me shërbimin internetit.
Për këtë arsye, për çdo problem që vëreni në lidhje me cilësinë e transmetimit, sugjerojmë të testoni më parë internetin që ushqen box-it tuaj TiBO.
Nëse testi tregon "I dobët" ose "Shumë i dobët" kontaktoni me kompaninë e internetit.

Ju mund të testoni lidhjen tuaj të internetit direkt me TiBO box në këtë mënyrë:

Në listën e kanaleve në Live TV, shkoni në kanalin numër 503 me logon “Test band 1” dhe kanalin numër 504 me logon “Test Band 2”. Për të marrë rezultatin e saktë mbi cilësinë e internetit duhet të prisni 5 Minuta. Në varësi të cilësisë së internetit tuaj ju do të shikoni në ekran këto përgjigje: