Thjeshtri i Mikit vdes në një aksident të dyshimtë gjatë punës dhe askush nuk tregon të vërtetën.
Miki e gjen veten në një situatë të vështirë me një trup që s’mund ta varrosë,
një grua që nuk e kënaq dot dhe një borxh që s’mund ta paguajë.