Dy fëmijë gjejnë rastësisht një makinë policie dhe fillojnë një udhëtim aventuresk,
por do të ndiqen pronari i makinës, sherifi i qytetit, i cili fsheh një sekret në të.