Një burrë i dëshpëruar nga vdekja e së shoqes, përfshihet në një betejë ligjore
për kujdestarinë mbi mbesën e tij, të cilën ai së bashku me gruan e kishin rritur
qëkurse ishte foshnjë.