Në Nju Jorkun e vitit 1981, një emigrant ambicioz lufton për të mbrojtur
familjen dhe biznesin e tij gjatë vitit më të dhunshëm në historinë e qytetit.