Monthly Archives: December 2015


AMA AUTORIZON LIÇENCËN PËR OSHMA TIBO IPTV PËR PËRSËRITJEN E E SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV TË TË TRETËVE MBËSHTETUR NË INTERNET

Pas Liçencës nga AKEP dhe asaj provizore për IPTV, vjen së fundi dhe Liçenca nga AMA për TiBO IPTV. TiBO

Read More

FESTAT ME TIBO

Festat erdhën në TiBO point në  Aeroportin e Rinasit, bashkë me to edhe dhuratat tona për ju. TiBO IPT

Read More